Welkom op de website van zonnepark Langedijk te Hollandscheveld. Op deze website vindt u informatie over de ontwikkeling van een kleinschalig zonnepark gelegen tussen de Langedijk aan de west-en zuidzijde, de Hollandscheveldsche Opgaande aan de noordzijde en de Hollandschedijk aan de oostzijde. Het park moet nog gebouwd gaan worden. En de verwachting is dat de bouw in 2022 of in 2023 zal starten.

Kleinschalig en lokaal

Het zonnepark Langedijk zal een kleinschalig zonnepark worden. Een initiatief van een plaatselijke ondernemer. Het is een langgerekte kavel die evenwijdig loopt aan de nieuwe rondweg Hollandschedijk nabij het Bedrijventerrein de Buitenvaart en het toekomstige Bedrijventerein Riegmeer. Vanaf deze weg zal het park, eenmaal aangelegd, nauwelijks te zien zijn omdat bij de aanleg van de rondweg door de gemeente over de hele lengte een wal is opgeworpen. In het voorjaar en de zomer is de wal volop begroeid met de meest uiteenlopende planten en bloemensoorten.

Deelnemen?

In 2019 hebben wij, Jo en Daniëlle Wolters, het initiatief genomen om een zonnepark te ontwikkelen op ons perceel aan de Langedijk liggend langs de nieuwe Hollandse Dijk. Op dit moment is de vergunningsaanvraag nog niet afgerond. Toch kregen we al een aantal vragen over de nieuwe Postcoderoos, nu Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) genoemd.
Omdat wij 5% van ons zonnepark gaan inrichten voor deze subsidieregeling willen we deze regeling graag uitleggen.
Het mooie van deze subsidieregeling is ook dat de buurt en de omwonenden mee profiteren van een financieel voordeel en zo ook meer betrokken raken bij dit project.

Voorbeeld van begroeiing

Duurzame energie

In Nederland vindt op dit moment een geleidelijke omschakeling plaats van fossiele brandstoffen naar duurzaam opgewekte energie. Zonne- en windenergie zijn goede voorbeelden van duurzaam opgewekte energie. De gemeente Hoogeveen en de provincie Drenthe hebben enkele jaren geleden een beleid vastgesteld waarbij het mogelijk wordt gemaakt om ruimte te bieden voor de ontwikkeling en aanleg van zonneparken. Her en der in het landschap zien we daarvan nu al de resultaten. Op verschillende plaatsen rondom Hoogeveen liggen kleine tot grootschalige parken van soms wel enkele tientallen hectares

Flora en fauna

Waarom een zonnepark op deze locatie?

Wij, Wolters-Veldink vof, runnen een agrarisch bedrijf aan Het Oosterveld in de gemeente Hoogeveen. Het is  een bedrijf met vleeskalveren en vleesvarkens en daarnaast nog akkerbouw. Bij een boerderij hoort landbouwgrond. Onze grond ligt op meerdere locaties in de gemeente. Toen we hoorden van de energieopgave die de gemeente Hoogeveen heeft, hebben wij deze locatie aangemeld. Wij vinden duurzame energie belangrijk en de daken van onze stallen liggen dan ook al grotendeels vol. Maar niet ieder dak is geschikt voor zonnepanelen. Eén van de redenen om de kavel aan de Langedijk hiervoor in te zetten is de ligging bij het Bedrijventerrein Buitenvaart. Daar zijn de nodige bedrijven gevestigd die graag duurzaam opgewekte stroom willen gebruiken, maar zelf niet kunnen opwekken. De kavel is langgerekt en het perceel is perfect op het zuiden gesitueerd. Landbouwkundig heeft de grond zijn beperking vanwege de lage ligging, waardoor het terrein in de winter en het voorjaar zeer nat en drassig is waardoor het risico op mis oogsten groot is.

Wij offeren dan ook geen kostbare landbouwgrond op en proberen op deze manier bij te dragen aan de energietransitie door de zon te oogsten.