NIEUWS & AGENDA

Oproep

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit van ons Zonnepark Langedijk zijn er een aantal brieven met zienswijze bij de gemeente Hoogeveen binnengekomen en 1 brief ondertekend met 50 handtekeningen. Graag gaan we in gesprek met een ieder en met de personen van de lijst van omwonenden om te luisteren naar jullie bezwaren.
Voel je vrij om met ons het gesprek aan te gaan. Dit kan onder het genot van een kopje koffie bij ons thuis maar we komen ook graag bij u langs.

Hieronder vindt u de brief van de gemeente, en de brief die wij hebben verzonden.

Ondernomen stappen

Bij het bouwen van een zonnepark komt veel kijken. De volgende stappen zijn tot nu toe ondernomen.

2021 14 April
Ontwerpbesluit

Het College van B&W van de gemeente Hoogeveen heeft het ontwerpbesluit gepubliceerd in Het Torentje en de Staatscourant. Daarmee ligt de vergunning vanaf 15 april voor een periode van 6 weken voor iedereen ter inzage.

 

2021 7 April
Vergunningsaanvraag

De vergunningsaanvraag is verstuurd naar het college van B&W.

2021 Februari
Zonneparkenoverleg

De vergunningsaanvraag wordt besproken in het zonneparkenoverleg. Hieruit volgen nog een aantal aanpassingen.

2020 Oktober
Gesprek met gemeente

Gesprek met de gemeente. Nog een aantal aanvullingen op de ruimtelijke ordening(RO) aanpassen.

2020 September
Gegarandeerde afzet

Bericht van Rendo dat wij voor het Zonnepark Langedijk gegarandeerd afzet van stroom hebben. We gaan verder met onze plannen.

2019 November
Kink in de kabel

Gesprek met Rendo in verband met afzet van stroom en transportindicatie. Hoogeveen ligt in Congestie gebied. Afzet nu niet volledig mogelijk. Plannen in de ijskast.

2019 Augustus
Gesprek met gemeente

Gesprek met gemeente, vergunningsaanvraag gaat naar overlegpartners.

2019 Juli
Informatieavond

Bijeenkomst informatie avond voor buren Hollandscheveld.

2019 Maart
Vergunning aangevraagd

Vergunning aangevraagd in OLO voor zonnepark Langedijk.

2018 September
Startgesprek gemeente

Verzoek startgesprek met de gemeente voor Zonnepark Langedijk.

2018 September
Gesprekken bewoners

De eerste gesprekken met de bewoners voor het zonnepark om onze plannen uit te leggen.

2018 Maart
Raadsvergadering Zonneparken

Raadsvergadering bijgewoond over zonneparken. Dit nodigde uit om te kijken of wij kunnen bij dragen aan de energietransitie.