VERGUNNING
& AANSLUITING

Aanvraag omgevingsvergunning

Het bouwen van een zonnepark is vergunning plichtig. Daarom hebben we in maart 2019 een aanvraag ingediend bij de gemeente Hoogeveen voor een omgevingsvergunning. Een dergelijke vergunningsaanvraag wordt behandeld volgens een uitgebreide procedure (WABO). Naast uitgebreide (voor)onderzoeken vraagt deze procedure om een Ruimtelijke Onderbouwing waarin o.a. de maatschappelijke en economische uitvoerbaarheid dienen te worden aangetoond. De volledige Ruimtelijke Onderbouwing valt hier te lezen.

Aansluiting RENDO

De aansluiting voor terug levering van de stroom op het elektriciteitsnetwerk heeft een jaar vertraging opgeleverd. Net als veel andere netbeheerders kampt Rendo, de lokale netbeheerder, met een tekort aan terug leveringscapaciteit op haar netwerk. Omdat er landelijk is gewerkt aan oplossingen en daarnaast ook allerlei verbeteringen en verzwaringen worden doorgevoerd, kan het park vanaf 1 januari 2022 op het stroomnetwerk worden aangesloten. Er hebben zich al bedrijven, o.a. afkomstig uit Hoogeveen, gemeld voor de afname van de duurzaam opgewekte stroom. Voor veel bedrijven wordt dit steeds belangrijker omdat ze noodzakelijkerwijs moeten vergroenen. Wanneer dat kan met lokaal opgewekte stroom, brengt dat voor iedereen voordelen.